Kto je nezisková organizácia SARAHS?

Sme asociácia študentov a absolventov oboru záhradná a krajinárska architektúra. Fúziou našich spoločných myšlienok vznikla v roku 2010 nezisková organizácia SARAHS SK. Založili sme ju v snahe šíriť povedomie a nesporný význam tohto oboru.

Po viacerých úspešných projektoch sme sa všetci zhodli na tom, že sme urobili správnu vec. Preto cheme v našej činnosti pokračovať aj naďalej. Získané skúsenosti spájame s projekciou záhradných a krajinárskych úprav. Z niečoho totiž osvetové aktivity neziskovky platiť musíme…

EQO AKTUALITY

PRIVIATI vol. 1

Súčasné umenie vizuálnych tvorcov minoritného pôvodu, ktorí žijú a tvoria na Slovensku. Priviati - tí, ktorí nikdy neodišli - a videní.

Posthovory VII

diskusia & finisáž hostia: Dávid Lorko & Vierka Zubalová 10/6/2020 foto: Robin Polák

EQO sarahs

Tak sa opätovne hlásime o vašu pozornosť a v obmedzených podmienkách aj návštevu. V júni obnovujeme realizáciu podujatí v určitých modifikáciách, snáď čoskoro už plne free.

Naša činnosť

Skúmať

Skúmať

Prvým krokom poznania človeka je nadobúdanie znalostí formou štúdia a v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry taktiež pozorovaním a cítením zmyslami na to určenými...

Združovať

Spoluprácou viacerých ľudí s rovnakou túžbou meniť svet k lepšiemu naberáme odvahu obnovovať bohatstvo objektov záhradnej a krajinnej architektúry a tak rýchlejšie meniť myšlienky v reálnu podobu...

Združovať
Obnovovať

Obnovovať

Citlivé a odborné zásahy do prírody vedú k zachovaniu súčasnej, či potenciálnej krásy parkov a záhrad k zachovaniu ich podstaty pre nastávajúce generácie ľudí...

Priestor

Vzhľad a podstata životného prostredia človeka má nesmierny vplyv na vývoj jeho myslenia, spätosť s krajinou a formovanie vzťahu k prírode...

Priestor
História

História

Cestu formovania a ďalšieho vývoja objektov záhradnej a krajinnej architektúry je treba hľadať v časoch minulých...

Duch

Genius loci a Genius temporus, ako strážcovia atmosféry priestoru, môžu napovedať správny smer vývoja všetkého premenlivého.

Duch

OBLASTI AKTIVÍT NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a šírenie osvety v oblasti záhradnej a krajinárskej architektúry


vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
organizovanie vzdelávacích podujatí v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, výchovy a rozvoja telesnej kultúry

tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, revitalizácie verejných plôch a objektov počas vzdelávacích podujatí
v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry


Od svojho vzniku SARAHS SK n.o. zrealizovala viacero medzinárodných letných škôl pre študentov oboru záhradná a krajinárska architektúra ako aj žiakov základných škôl. Organizujeme workshopy, semináre a odborné exkurzie s cieľom priblížiť potrebnosť a dôležitosť tohto oboru. Smerujeme k obnove historických parkov a záhrad a upozorňujeme na ich význam a funkciu v dnešnej spoločnosti. Máme za sebou mnoho zaujímavých projektov a aktivít.

Kontakt

SARAHS SK n.o.

Gen. Svobodu 192/29
053 02 Spišský Hrhov

IČO: 45742006
DIČ: 2023935804

(+421) 948 903 255
(+420) 608 416 196
sarahs@sarahs.sk

toto pole nevypĺňajte, slúži len na overenie K vypočtenému výsledku přičti ještě trojku